Jest z nami już 24 818 farmaceutów!

ZALOGUJ | ZAREJESTRUJ

Menu

Zarejestruj się

Twoje dane będą weryfikowane przez przypisanego do Twojej apteki Przedstawiciela. Po pomyślnej weryfikacji danych otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o aktywowaniu Twojego konta w serwisie.

Uzupełnij swoje dane

Zaznacz swój tytuł zawodowy

* Niestety, bez uzupełnienia numeru pozwolenia na wykonywanie zawodu / numeru dyplomu, nie będzie możliwe zamówienie nagrody, ani otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu w ramach szkoleń ciągłych potwierdzającego przyznanie punktów edukacyjnych.

Apteka w której pracujesz

Wpisz nazwę, ulice, lub miasto, a następnie wybierz swoją aptekę z listy. Adres apteki będzie adresem korespondencyjnym, na który będą wysyłane zamówione przez Ciebie nagrody.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie udzielonych poniżej zgód jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@teva.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tych celach określonych poniżej, co do których wyraził/a Pan/i zgodę. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania. Ma Pan/i także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody ważnej przed jej cofnięciem. Wykonanie któregokolwiek z w/w praw powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: daneosobowe@teva.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora. Jeżeli chce Pan/i skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych powołanym dla spółek z grupy Teva w Europie, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: EUPrivacy@tevaeu.com. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Nie jest Pan/i zobowiązana/y do podania danych osobowych z mocy samego prawa. Podanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla określonych celów i na określonych warunkach jest czynnością w pełni dobrowolną. Jednakże niepodanie danych osobowych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania określonych czynności przez Administratora na Pani/Pana rzecz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w celu i zakresie niezbędnym dla dostarczania mi / przesyłania mi przez Administratora informacji o charakterze naukowym, handlowym oraz marketingowym

Akceptuję, że (i) moje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody, (ii) moje dane mogą być przez Administratora udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi o związane z przesyłaniem informacji.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Close
Popup Activator